Ročník 2018

Mischel Duchess

kobylka, narozená 4.8.2018
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Rhencullen Play-boy
Matka: Bohemia Cherry Rose

Mischel Darius

hřebeček, narozený 4.6.2018
Welsh Pony of Cob Type (Sec.C)
Otec: Gobannium Robin
Matka: Caeresgob Awen

Mischel Dufydd Ddu

hřebeček, narozený 7.5.2018
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Rhencullen Play-boy
Matka: Mischel Welsh Fantasy

Mischel Dream Valentin

hřebeček, narozený 14.2.2018
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Rhencullen Play-boy
Matka: Rhydfendigaid Ffion