Ročník 2013

Mischel Rosalie

kobylka, narozená 25.3.2013
Welsh pony of Cob type (Sec.C)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 51565 Trawel Black Rose (CZE)

Mischel Frodo

hřebeček, narozený 13.3.2013
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 150738 Rhydfendigaid Ffion (OS)

Mischel Welsh Charm

kobylka, narozená 5.3.2013
Welsh Cob (Sec.D)
Otec: Bryncadno Fflamddwyn 72711
Matka: 137469 Bohemia Cherry Rose (OS)